Flyer Egmont
Sfeerbeeld
Sfeerbeeld
hulde aan Egmont

Op dinsdag 5 juni 2018 was het precies 450 jaar geleden dat Lamoraal, graaf van Egmont onthoofd werd op de Grote Markt in Brussel.

In de zestiende eeuw ...

...zal in Engeland, in 1534, Hendrik VIII zich afscheuren van de Katholieke Roomse kerk en zal er de Anglicaanse kerk stichten.
...zal op het vasteland, het Europa van toen, Martin Luther in 1517 zijn theologische - academische stellingen publiceren, een datum die algemeen wordt beschouwd als het begin van het Protestantisme.
... zal, in de door Godsdienststwisten geteisterde Europa Egmont pogen het compromis te vinden, iets dat niet luk en dat hij met zijn leven bekoopt.
... zal Lamoraal graaf van Egmont, samen met Horne, onthoofd worden op 5 juni 1568 op de Grote Markt van Brussel.

BEELDenSTORM

In het concert ‘BEELDENSTORM’ zullen deze verschillende godsdienststrekkingen worden verklankt.
Het Quilisma ensemble uit Oudenaarde o.l.v. Koenraad Verstichel, brengt Katholieke en Anglicaanse werken van Engelse topcomponisten, van o.a. Thomas Tallis (1505 – 1585) en William Byrd (1543 – 1623), beiden werkzaam aan het toenmalige Engelse hof. Beide grootmeesters componeerden zowel in het Latijn (Tallis: Cantiones Sacrae) als in het Engels (Byrd:Anthems), een verplichting opgelegd door de Anglicaanse kerk .


Crescendo brengt dan werken van o.a. de roemrijke meesters uit de Vlaamse Polyfonie, met werken van Josquin Desprez (1450-1521), Orlandus Lassus (1532 – 1594), Philippe De Monte (1521 - 1603) en Tomàs Luis de Victoria (1548 - 1611), componisten die werkzaam waren aan verscheidene Katholieke Europese
vorstenhoven.


Daarnaast brengt Crescendo liederen op tekst en muziek van Martin Luther (1483 -1546) die duidelijk voortspruiten uit zijn nieuwe ideeën. U zult ook kunnen luisteren naar twee werken van Alexander Utendal (ca 1543/46 - 1581). Deze ‘vergeten’ Vlaamse componist, afkomstig uit het Gentse en verbonden aan het hof van Praag, was een groot bewonderaar van Orlandus Lassus en componeerde kwalitatief evenwaardige motetten.

Voor Crescendo, o.l.v. Marleen Bijl, een boeiende uitdaging. Al deze vocale parels worden afgewisseld, en/of begeleid, door het instrumentaal ensemble Pandora 2. De luisteraar zal door deze klanken opnieuw in deze boeiende ‘Zestiende eeuw’ worden ondergedompeld.

Organisatie

Crescendo nam de organisatie waar en werd daarbij geholpen door Deken Hans Vanderholen, de kerkfabriek en het secretariaat van het dekenaat, Dhr. Luc Verstricht, de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en haar directeur Dhr. Andy Dhondt, de Zottegemse stadsbibliotheek en de Zottegemse Dienst voor Toerisme, het Zottegemse stadsbestuur en vele sponsors.