De “Blitz” start

Het opluisteren van de Hoogmis in de parochiekerk van Bevegem in september 1965 betekent de start van een nieuw koor in Zottegem, dat op 7 januari 1966 officieel boven de doopvont wordt gehouden onder de benaming Bevegems Zangkoor Crescendo. Bij de oprichters horen o.a. de eerste voorzitter Georges Slock, Hector Petit, Liucienne De Moor en dirigent Ignaas De Lil. Het nieuwe koor neemt een vliegende start. In 1969 kaapt Crescendo de eerste prijs weg tijdens het Galakoorzangfestival van Zuid-Oost-Vlaanderen te Nederboelare. In 1970 wordt het koor omgedoopt tot het Gemengd Zangkoor Crescendo uit Zottegem en verwerft het de graad van uitmuntendheid. 

Bloeiperiode

In de jaren ’70 kent het koor een ware hoogconjunctuur met tal van optredens in binnen- en buitenland. In 1973 behaalt Crescendo , steeds o.l.v. Ignaas De Lil en onder impuls van voorzitter Raymond Claes zelfs de hoogst mogelijke onderscheiding van Eredivisie in de provinciale koorzangtoernooien. Dit leidt o.a. tot een optreden voor het Belgische vorstenpaar op 23 mei 1976 in het Gravensteen in Gent n.a.v. het 25-jarig ambtsjubileum van koning Boudewijn. In dit zelfde jaar zingt Crescendo zijn 10 jarig jubileum.

 

Ups , downs and up again!.

In 1977 verliest het koor zijn vast repetitielokaal. Er volgen enkele mindere jaren met een sterk verminderd aantal leden. Begin jaren ’80 vindt het koor echter een nieuwe repetitieruimte in het Gildenhuis, bij Anneken en Leonard. Al snel telt Crescendo opnieuw 40 enthousiaste leden. Ook muzikaal waait een nieuwe frisse wind en in 1989 behaalt Crescendo opnieuw de graad van uitmuntendheid.

Renaissance:

 
In 1990-1991 viert Crescendo zijn zilveren jubileum met verschillende optredens, waaronder een internationaal koortreffen. De daaropvolgende jaren neemt Crescendo deel aan enkele grote projecten o.a. twee uitvoeringen van de Carmina Burana van Carl Orff in 1993 en 1995, en drie uitvoeringen van het Requiem van Mozart in 1994.
 
Voortaan brengt Crescendo ook ieder jaar op 26 december een muzikale kerstgroet aan de residenten en patiënten van rusthuizen en instellingen in en om Zottegem.
 

Ontreddering !


In de tweede helft van de jaren ’90 breekt voor Crescendo een zwarte periode aan. Stichter-dirigent Ignaas De Lil wordt ernstig ziek en overlijdt op 9 mei 1997. Dit is een zware klap voor Crescendo dat niet alleen zijn bezieler verliest, maar voor velen ook een persoonlijke vriend. Opnieuw volgen enkele moeilijke jaren. 
 
Er volgt een overgangsperiode waarin het koor onder de muzikale leiding staat van achtereenvolgens Kamiel Cooremans en Filip Rathé.1996 - Vandaag

Patrick Cardon 1996 - 2000

Na een moeilijke doorstart slaagt Patrick erin Crescendo een nieuw programma aan te leren wat resulteert in een mooi lenteconcert in 1998 en een geslaagd kerstconcert in 1999.

Wouter Bossaer 2000 – 2007 

In 2000 wordt door voorzitter, Luc Van Laethem,  Wouter Bossaer voorgesteld en door het koor aangesteld als nieuwe dirigent. Onder zijn directie krijgt Crescendo een nieuw elan. Het enthousiasme groeit weer en dat vertaalt zich in het muzikale niveau. Ook het aantal uitvoeringen gaat in stijgende lijn. Tot de hoogtepunten behoren verschillende uitvoeringen van het Requiem van Gabriel Fauré (2002-2003), een dubbelconcert rond het werk van de Vlaamse polyfonist Philippe De Monte (2003), en een concertreis naar het Duitse Trier (2004). In 2004 wordt de vereniging omgevormd tot vzw. In februari 2005 neemt Crescendo voor het eerst sinds 1989 deel aan de provinciale koorwedstrijden en wordt daarbij in eerste afdeling geklasseerd.

18 november2006 - 40 jaar Crescendo - wordt echter het hoogtepunt met een magistrale uitvoering van "Alexander's Feast', een sprankelende oratorium van G.F. Händel.
Hedwig Vandaele 2007 - 2015


In maart 2007 wordt Hedwig Vandaele, vanuit eigen rangen, gevraagd de permanente leiding van Crescendo op zich te nemen. Hedwig leidt Crescendo met inspirerende muzikale hand tot eind december 2015. Het Angelsaksisch concert ”Come, Ye sons of Art” in april 2008, is haar eerste groot concert met Crescendo. In december 2009 volgt: "O Bone Jesu" een religieus concert in de sint-Martinuskerk van Velzeke. Op 23 februari 2010 krijgt Crescendo de unieke gelegenheid om in de Onze-Lieve)Vrouwkerk van Laken de jaarlijkse herdenkingsmis voor de overledenen van het Belgische koningshuis op te luisteren.

In de zomer van datzelfde jaar neemt Crescendo deel aan het "Grande Festival Corale Verona Garda Estate", een internationaal koorfestival in het Italiaanse Verona.In 2011, n.a.v.zijn 45-jarig jubileum, organiseertCrescendo twee concerten. In het voorjaar brengt het koor een volledigrenaissance programma. In het najaar kan de luisteraar genieten van eenintegraal concert met romantische pareltjes.

In 2012 onderneemt Crescendo eenconcertreis naar Reims, iser een aperitiefconcert in de ridderzaal van het Zottegems Egmontkasteel, samen met het Zweedsekoor Vox Magna, en wordthet jaar afgesloten meteen dubbel kerstconcert “O Oriens”, in samenwerking met het Oudenaardsejongerenkoor Amaranthe.

In 2013 organiseertCrescendo in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont een aperitiefconcert: ”5jaar Hedwig Vandaele”, waarin een overzicht wordt gebracht van devoorbije 5 jaar. De koorledenbepaalden in de loop van 2012 mee het programma via een “TOP20”!

In2014 zingtCrescendo, insamenwerking met de SAMWD op 26 april in de dekenale kerk van Zottegem, het bijzondergesmaakte concert:“Zigeuner und Liebe.” Een emotioneel hoogtepunt in 2014 is zeker ook de beklijvende uitvoering op30 mei onder de Menenpoort in Ieper, waar Crescendo de eer heeft mede “The Last Post” te verzorgen. 

In 2015 op 9 mei, tredenwij op in het Sint–Barbaracollegein Gent, n.a.v. het Anima Perla Musica festival, het huisorkest van hetcollege, en brengen er een aantal passende meiliederen.

Infebruari 2009 en 2013 leidt Hedwig Crescendo naar de eerste divisietijdens de provinciale koorwedstrijden.


Crescendo o.l.v. Marleen Bijl 

 

Crescendo spreekt Marleen Bijl aan dievanaf januari 2016 de muzikale leiding waarneemt.

Marleenkrijgt onmiddellijkde zware opdracht Crescendo door zijn 50ste jubileumjaar te loodsen.

Op 19 maart 2016 brengt Crescendo eenintegraal programma rond de Duitse barokcomponist Heinrich Schütz, met als hoogtepunt hetmonumentale Requiem”Die Musikalische Exequien”

 

Als tweede luik in dit jubileumjaar participeert Crescendo inhet ‘Mozart Requiem’-project op 18en 20 november in Oudenaarde. Het kerstconcert op 15 december in Asper is een passende afsluitervan een geslaagd en intens jubileumjaar.

In februari 2017 leidt Marleen op haarbeurt, Crescendo naar de eerste divisie tijdens de provinciale koorwedstrijden.